Yönetim Danışmanlığı

Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, Şirketimiz;

Her hafta apartman / site v.b yöneticisinden alınacak gider ve gelir bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,

Her bir daire / bağımsız bölüm için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,

Aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak,

Personeller ile ilgili olarak SGK'ya verilmesi gereken bildirgeleri yöneticinize ulaştıracak,

Site sakinleri ve kat malikleri için tanımlanacak kullanıcı adları ve şifreleri yönetici kanalı ile sitedeki ilgililere ulaştıracak, verilerin internet tabanlı programımıza girilmesini ve ayda en az 4 kez bilgilerin güncellenmesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alabilir, ödemesini geciktiren komşularınızla kötü olmadan apartman paralarının tahsilini sağlayabilirsiniz.

Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi. Genel Kurul danışmanlığı. Genel Kurulun sevk ve idaresi. Site hesaplarının resmi kayıtları göre incelenmesi. Yönetim planı hazırlanması. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması.

Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması. Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Site Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi

Site Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetim ve denetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi,

Apartman Yönetici ve Deneticilerinden gelen türlü sorunlara çözüm üretimi,

Site malikleri ve kiracılarından gelen her türlü sorunlara çözüm üretimi, vb. hizmetler.